Vi odlar!

Stadsodling och öppen mötesplats på Stenkrossens innergård

Vi odlar! är ett stadsodlingsprojekt som drivs av föreningen ABC - aktiva insatser för människa och miljö på Stenkrossen sedan 2014. Grunden för projektet lades under Lunds kommuns InnoCarnival 2014 - en karneval av och för unga i Lund. Sedan dag ett har unga människor från hela världen bidragit med sina idéer, kreativitet och handlingskraft för att skapa en färgsprakande, dynamisk och ätbar trädgård.

Vi odlar enligt ekologiska principer och löser säsongsbetonade utmaningar genom kollektiva processer som mynnar ut i handling. Vi strävar efter att skapa och verka inom ett slutet kretslopp där vi bl.a. använder material och resurser som finns tillgängliga på Stenkrossen och inom kommunen.

Mellan november-februari har vi vinteruppehåll. Följ oss på facebook för information om vårens odlingsträffar!

Facebook: Vi odlar

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss!

Julia Linder julia.linder@abcsweden.org

Hristo Valchev hristo.valchev@abcsweden.org

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund