Design Greenhouse

Design- och forskningslabb för att skapa förståelse för hållbar utveckling.

Designstuga för produktutveckling med syfte hållbarhet. Genom experimentell utveckling erbjuder vi lekplats för att testa och utvärdera koncept i tidiga skeden utifrån ett livscykel- och helhetsperspektiv. Vårt mål är att öka andelen klimatsmarta transporter i samhället.

Kontakt

Lars Lindmark

Email: lars.lindmark@Jidoka.se

Telefon: +46 735 31 91 71 

Hemsida: http://kiube.se/zon3/

Lunds kommun

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund